I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

В тези Общи условия се регламентира организацията и участието в Програма за лоялност Saff клуб („Програма“, „Saff клуб“) на saff.beauty („Уебсайт“). Присъединявайки се към Програмата, вие потвърждавате, че сте запознати с тези условия и сте съгласни с тях.

Програмата се организира и провежда от САФФ БЮТИ ЕООД („Дружество“), със седалище в България, общ. Ботевград, с. Трудовец, ул. “Христо Ботев“ №19, п.к.2160, с ЕИК 203981304. При нужда от допълнителна информация, моля, свържете се с нас чрез формата за връзка в Уебсайта или на телефон +359 878 108 696.

 

II. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОГРАМАТА

Програмата е активна на територията на България.

Участието в Програмата е напълно безплатно и не е обвързано с покупка. Необходимо е единствено да се регистрирате в Уебсайта.

Като регистриран клиент ще имате възможност да получавате и натрупвате точки чрез реализирани поръчки и други действия във вашия профил, единствено чрез Уебсайта. Според обема получени точки ще имате съответното ниво на членство. При определени условия ще можете да използвате натрупаните точки за получаване на действителна отстъпка от всяка поръчка при поръчване единствено чрез Уебсайта. Като лоялен клиент, във вашия профил ще имате достъп до историята на направените поръчки, както и до информация за натрупаните и използвани точки.

Всички предоставени лични данни във връзка с Програмата се събират и обработват съгласно нашата Политика за поверителност.

 

III. УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА

В Програмата могат да участват само физически лица, навършили 18 години, които действат от свое име и имат валиден и активен електронен адрес, с който са регистрирани в Уебсайта.

Ваша отговорност е да поддържате актуален вашия профил в Уебсайта, като при настъпване на промени е необходимо да актуализирате своите данни.

Участието в Програмата е лично и не подлежи на прехвърляне на други лица, нито натрупаните точки, предлаганите персонални оферти и награди в съответния личен профил.

Участието в Програмата е ограничено до един профил на човек. В случай, че бъдат засечени злоупотреби, Дружеството си запазва правото да прекрати участието на нарушителите, като те губят достъп до всички регистрирани профили и натрупаните в тях точки.

Компании, групи, асоциации и други дружества, извършващи търговски или групови покупки нямат право на участие в Програмата. Членството в Програмата по никакъв начин не може да се използва с цел препродажба на поръчаните продукти и реализиране на печалба.

Всяка регистрация в Уебсайта е валидна за неопределен период от време, докато Уебсайтът функционира по обичайния си начин, профилът не бъде закрит по желание на клиента или достъпът до него не бъде преустановен във връзка с установени злоупотреби и нарушения на Общите условия за използване на Уебсайта от страна на клиента.

 

IV. ТОЧКИ И НИВА НА ЧЛЕНСТВО

1. Общи положения

Всички натрупани точки във вашия профил са лично ваши и не могат да бъдат преотстъпвани на друг участник в Програмата, нито да бъдат обменяни за тяхната парична равностойност.

Необходимо е да сте вписани в клиентския си профил преди завършване на поръчката в Уебсайта или да го направите по време на завършването ѝ, за да можете да получите или използвате точки за съответната поръчка. Можете да следите баланса на своите точки по всяко време, като посетите профила си в Уебсайта.

2. Валидност на точките

Всички точки са валидни 12 месеца от датата на получаването им, като при използването им се разходват първо най-рано получените. Точките, които не бъдат използвани в период от 12 месеца губят своята валидност и се премахват от профила, като това се отразява в историята на действия във вашия профил.

3. Нива на членство

В Програмата има три нива на членство според броя получени точки от създаването на профила:

 • ниво SILVER – при получени 1 до 100 точки
 • ниво GOLD – при получени от 101 до 300 точки
 • ниво DIAMOND – при получени над 301 точки

 

V. ПОЛУЧАВАНЕ НА ТОЧКИ

По време на избора за покупка на всеки продукт, включен в Програмата, вие ще имате информация колко точки можете да получите при поръчването му.

За всеки действително похарчени 20 лв. за продукт, получавате 1 точка.

Получаването на точките е обвързано със стойността на всяка единица продукт, а не на общата сума или общото количество продукти в поръчката. Т.е. от цената на всеки продукт се изчислява индивидуално за него каква е стойността на една точка. Ако формиралият се брой точки за получаване не е цяло число (напр. 2.4 точки), то те се закръгляват нагоре (получавате 3 точки).

Освен при пазаруване, можете да получите допълнителни точки и при следните действия:

 • при успешна регистрация в Уебсайта всеки клиент получава 10 точки еднократно;
 • в последния ден на календарния месец, клиентът, получил най-голям брой точки като резултат от свои поръчки и действия в Уебсайта, получава допълнителни 5 точки;
 • всеки клиент, достигнал до ниво нa членство GOLD получава 20 точки еднократно;
 • всеки клиент, достигнал до ниво нa членство DIAMOND получава 50 точки еднократно;
 • по случай рождения си ден, когато датата е попълнена в личния му профил, всеки клиент получава 20 точки (датата на раждане не може да бъде променяна след първоначалното ѝ въвеждане);
 • за всеки два (2) написани продуктови отзива, клиентът получава 1 точка, като това се повтаря за всеки следващи два (2) отзива (при условие, че клиентите не злоупотребяват и след ръчно преглеждане и потвърждение на отзивите от страна на Дружеството, като клиентът има право да изпрати до 2 отзива за даден продукт);
 • за всеки 300 лв. похарчени в Уебсайта (в една или няколко поръчки), всеки клиент получава 3 точки, като това се повтаря за всеки следващи 300 лв.;
 • при успешно приключена поръчка, направена през персонален линк, който всеки клиент може да открие в Уебсайта, в раздел Saff клуб на своя профил (Препоръчайте на приятел), и да споделя публично с приятели и близки, като получава 20 точки за всяка поръчка, без ограничение на броя поръчки, направени през линка.

Получаването на точки става автоматично при цялостно изпълнение на едно и/ или всички посочени условия. Всички точки, начислени чрез поръчки се добавят в профила и клиентът разполага с тях след успешно завършване на съответната поръчка. Това се потвърждава, когато тя бъде отбелязана със статус ПРИКЛЮЧЕНА.

При отказ от поръчка или връщане на продукти, за които е възстановена част или пълната платена сума, всички получени точки за покупката се отнемат от общия брой точки във вашия профил, ако вече са били получени. Това се потвърждава с отбелязване статуса на поръчката като ОТКАЗАНА или ВЪЗСТАНОВЕНА СУМА.

При използване на код за отстъпка при поръчване, клиентите получават точки единствено върху разликата, т.е. върху действително платената цена, като стойността на кода се вади от цената на продукта.

 

VI. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЧКИ

В процеса по завършване на поръчката, в страницата на количката и в страницата за потвърждение на поръчката, клиентът трябва собственоръчно да потвърди използването на точки. Уебсайтът автоматично попълва максималният брой точки, които клиентът може да използва, според разполагаемостта в профила му и тяхната стойност.

Всеки две (2) точки се равняват на 1 лв. действителна отстъпка.

За продукти в промоция с вече намалена цена НЕ могат да се използват точки за допълнителна отстъпка.

За да бъде активна опцията за използване на точки е необходимо клиентът да разполага с натрупани най-малко две (2) точки в своя профил.

Минималната отстъпка, която е възможно да бъде приложена е 1 лв. Това е причината да е необходимо да разполагате с най-малко 2 точки във вашия профил.

Ако тези условия не са изпълнени, опцията за използване на точки не е достъпна.

Максималната отстъпка за 1 брой продукт е 7 лв. Това означава, че не е възможно да използвате повече от 14 точки, за да получите отстъпка от цената на продукта. В случай, че клиентът разполага с повече от 14 точки в своя профил и ги въведе в опит да получи по-голяма отстъпка, при изпращане на поръчката Уебсайтът ще намали разполагаемостта на клиента с не повече от 14 точки за всеки продукт в поръчката.

В случай, че за поръчка бъдат използвани точки от разполагаемостта в профила, при отказ от поръчка или връщане на продукти, за които е възстановена част или пълната платена сума, всички използвани точки за покупката се възстановяват обратно към общия брой точки във вашия профил, ако същият вече е бил намален с тях. Това се потвърждава с отбелязване статуса на поръчката като ОТКАЗАНА или ВЪЗСТАНОВЕНА СУМА.

 

VII. ПРОМЯНА, ПРЕКРАТЯВАНЕ И/ ИЛИ НАПУСКАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Клиентът може да прекрати своето участие в Програмата по всяко време и без такса, като се свърже с Дружеството в писмен вид, чрез електронно съобщение, изпратено от електронната пощата, с която е регистрирал профила си, като заяви, че желае същият да бъде премахнат. В този случай клиентът ще може да продължи да прави поръчки в Уебсайта само в ролята на нерегистриран посетител (гост), няма да има достъп до историята на своите поръчки, нито възможността да натрупва точки и да ги използва за получаване на отстъпки.

При прекратяване на участието си в Програмата, всички натрупани точки, които остават във вашия профил ще бъдат загубени.

От своя страна, Дружеството може да вземе решение да прекрати, измени, ограничи или преустанови Програмата, както и тези Общи условия по всяко време като следствие от законодателни промени, промени в продуктовия асортимент, предлаганите услуги или по своя обща преценка. Всяка промяна ще влезе в сила след четиринадесет (14) дни от датата, на която публично е обявена промяната, на Уебсайта и/ или по електронен път индивидуално до всеки клиент. В случай, че не сте съгласни с промените и измененията в Програмата или нейните Общи условия, имате право да преустановите участието си в нея без санкции.

Всяка злоупотреба с Програмата, доказана или основаваща се на факти, предполагаема измама, неспазване на Общите условия за участие, предоставяне на неверни данни или липса на активност двадесет и четири (24) месеца от последното влизане в личния профил или тридесет и шест (36) месеца от последната покупка в Уебсайта, както и всяко некоректно представяне или поведение, накърняващо интересите и репутацията на Дружеството, може да доведе до блокиране на достъпа и/ или премахване на клиентския профил и да повлияе на условията за последващо участие на клиента в Програмата. Ако профилът на клиента бъде премахнат, всички натрупани в него точки ще бъдат загубени.

Дружеството си запазва правото да ограничи достъпа до и/ или да премахне клиентски профил поради някоя от следните причини, но не само:

 • поведение, демонстриращо ясно намерение за препродажба и/ или печалба чрез закупуване на продукти на Дружеството, което може да бъде изразено и чрез необичайно чести и/ или голям брой връщания на продукти;
 • наличие на повече от един регистрирани профили и/ или регистрация на нов профил на клиенти, чиито профили са блокирани или премахнати.

Дружеството си запазва правото да откаже изпълнение на направени поръчки от нерегистрирани посетители (гости) поради същите причини.

Ако вашият достъп е ограничен и/ или за вашата поръчка е отказано изпълнение и считате, че сме допуснали грешка, моля, свържете се с нас.

 

VIII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Дружеството не носи отговорност за технически неизправности на Уебсайта и проблеми с функционирането на Програмата, както и за каквито и да е последствия, предизвикани от това. Дружеството не поема отговорност за претърпени загуби или щети, произтичащи от спиране, промяна, прекратяване или друго, свързано с Програмата, с изключение на отговорността, която не може да бъде изключена по закон.

Дружеството не носи отговорност за злоупотреби с вашия профил, потребителско име и парола в резултат на неоторизиран достъп и предприети действия от трети страни. Отговорността за личния профил е изцяло на клиента.

 

IX. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Тези Общи условия се прилагат заедно с нормативната уредба на Република България, без да се отнасят към каквито и да е било правила или принципи, противопоставящи се на закона. Всеки спор, иск или противоречие, възникнал или свързан с настоящите Общи условия на Програмата ще бъде разрешен по взаимно съгласие със съответния клиент, а ако това не е възможно – от съответния съд в Република България, освен ако не е предвидено друго в нормативната уредба.

При възникване на казус по отношение на Програмата и не сте в състояние да го разрешите с Дружеството, можете да подадете жалба в платформата на ЕС за онлайн разрешаване на спорове.

Недействителността или неприложимостта на отделни клаузи от тези Общи условия не засяга валидността на останалите и не ги отменя. В този случай неефективната или неприложимата разпоредба може да се замени от Дружеството и клиента с действаща или ефективно приложима нова клауза, която удовлетворява и двете страни.

 

X. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Ако имате въпроси, относно Програмата, можете да се свържете с нас чрез формата за връзка в Уебсайта, писмено със съобщение до hello@saff.beauty или на телефон +359 878 108 696.

 

Последна актуализация: 14.04.2024